Autorregulación

EASA. European Advertising Standards Alliance
Fundación: 1992
Membros:
Organizacións Auto-reguladoras
Organizacións da Industria Publicitaria 

Actividades:

 • Promove a autorregulación en Europa
 • Coordina o sistema de reclamacións transfronteirizas
 • Difunde o coñecemento sobre autorregulación
 • Facilita a creación de sistemas de autorregulación publicitaria onde non existen
 • Sustenta e apoia a consolidación dos mecanismos de recente creación

Declaración de Principios Comúns e Boas Prácticas. 31 maio 2002


AUTOCONTROL. Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial
Fundación: 1995
Socios:
Axencias
Anunciantes
Asociacións
Medios
WOTTOLINE, S.A.
Actividades:

 • Elaboración de códigos
 • Tramitación de Reclamacións
 • Copy Advice

Código de Conducta Publicitaria. 3 abril 2002


CONFIANZA ONLINE
Fundación:
2003
Membros:
Asociacións Organizadoras
Colabora IAB Spain
Asociacións Participantes
Empresas Adheridas

Obxectivos:

 • Incrementar a confianza do consumidor
 • Compromiso ético
 • Superar a fragmentación lexislativa

Código Ético de Comercio Electrónico e Publicidade Interactiva. xuño 2005


FENIN. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
Fundación:
1977
Membros:
Sectores Verticais
Sectores Horizontais Obxectivos:

Código de Boas Prácticas.

Código entre a Federación Española de Empresas de Tecnoloxía Sanitaria (FENIN) e a Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial (Autocontrol)]


FARMAINDUSTRIA
Fundación:
2001
Membros:
Laboratorios asociados
Obxectivos:

 • Colaborar coas Administracións Públicas
 • Potenciar a percepción pública da industria farmacéutica
 • Proporcionar servicios de valor engadido ós laboratorios asociados
 • Representa-la industria farmacéutica establecida en España

Código español de boas prácticas para a promoción dos medicamentos. xuño 2005


ADESE. Asociación Española de Distribuidores e Editores de Software de Entretemento
Fundación: 1997

Membros:
Empresas

Fin primordial:

 • “Representación de sus asociados en sus relaciones colectivas con la Administración, organismos – Profesionales o Interprofesionales y otras Asociaciones de carácter nacional o internacional y la defensa de los intereses de sus asociados.”

Convenios.


FIAB. Federación Española de Industrias de Alimentación e Bebidas
Fundación: 1977
Membros:

Asociacións

Actividade fundamental:

 • Informar e representar os intereses da industria alimentaria

Fundador do Consorcio para a Información ó Consumidor. 1998

Código Paos.2005


AEFJ. Asociación Española de Fabricantes de Juguetes
Fundación: 1967
Membros:

Empresas Asociadas

CÓDIGO DEONTOLÓXICO PARA PUBLICIDADE INFANTIL2004

Con UCE (1993) e Autocontrol (2003)


CERVECEROS DE ESPAÑA
Fundación:
Membros:

Empresas Asociadas

Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceiros de España.2004


FEBE. Federación Española de Bebidas Espirituosas
Fundación:
Membros:

Empresas Asociadas

Código de Autorregulación Publicitaria da Federación Española de Bebidas Espirituosas2006


ANEFP. Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas Públicitarias
Fundación:
Membros:

Empresas Asociadas

Código de la Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias 1999


AEA. Asociación Española de Anunciantes
Fundación: 1965
Membros:

Empresas Asociadas

Código da Asociación Española de Anunciantes para a Autorregulación da Publicidade de Bebidas Alcohólicas.1996