Inclusión educativa y segregación espacial

…cuando sectores de menores recursos se encuentran rodeados contiguamente de sectores en la misma posición se restringen sus posibilidad es de integración en la sociedad.
La relevancia de los procesos de segregación espacial se encuentra en el hecho de que los sectores que menos tienen, se vuelven aún más vulnerables, observándose diferencias importantes en términos de inclusión educativa entre contextos en los cuales la exclusión social se combina con una mayor segregación espacial, respecto de aquellos contextos en los cuáles, aún en situación de carencia, se encuentran menos segregados espacialmente.

Seminario Internet Educativo

Nova EdiciónCartelSeminarioIIEdition

Debido ó acollemento positivo da primeira edición é por mor das persoas que pese ó seu interese, non puideron asistir na primeira edición por non axustarse as datas de celebración ós seus horarios. Temos interese en ofrecer unha segunda edición do Seminario Internet Educativo o vindeiro mes de novembro do 10 ó 12 de novembro de 19:30 a 21:00 horas. Aqueles centros e persoas interesadas poden inscribirse neste enlace.

Agradécese a difusión a aquelas persoas que poidan estar interesadas.

Fin da Actualización

————————————————————————————————

CartelSeminarioInternet

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra Casas das Campás, organiza a través de Área de Extensión Cultural, un curso libre e gratuito (previa inscrición) orientado a explorar os retos que presenta para os axentes educativos a incorporación das TIC nos procesos de ensino aprendizaxe.

Perfil de participantes
Docentes e educadores en formación e en activo que estean interesados en coñecer as prácticas de navegación de usuarios infantís e xuvenís dende centros educativos de Galicia. O perfil do participante é ó dun docente interesado no uso educativo das TIC con ánimo de coñecer e afondar nos procesos e dificultades que os alumnos afrontan para resolver as necesidades de información que se lle presentan na aula.

Programa formativo
O programa constará de 3 sesións:
1. Na primeira farase un análise crítico dos métodos de investigación que sustenta os resultados sobre usos educativos de internet.
2. a segunda sesión invita a refelcionar sobre o alcance e limitacións dos coñecementos obtidos ata o momento en referencia ós usos educativos de internet, indagando nas implicacións que presentan para os docentes e educadores.
3. En última instancia farase unha formación en ferramentas para a observación, seguimento e corrección das prácticas de navegación dos alumnos.

Xustificación
Segundo a UNESCO (2009) o “mapa do coñecemento” elaborado polo Grupo dos países en desenvolvemento da OCDE concluía que despois de décadas de grandes inversións en TIC:

  • Os beneficios derivados destas tecnoloxías non parecen estar suficientemente sustentados por datos.
  • A evidencia sobre o seu impacto real é ambigua o, no mellor dos casos, discutible.
  • Existen diversas fendas de coñecemento
  • Faltan estándares, metodoloxías e indicadores internacionais que permitan medir con maior precisión os beneficios reais das TIC en educación.
  • Ausencia de directrices normalizadas que faciliten la elaboración de indicadores relevantes e comparables.
  • Faltan datos confiables e inequívocos que permitan adoptar políticas decisorias.
  • Limita a capacidade dos elaboradores de políticas para tomar decisións informadas ou mostrar un compromiso coa integración das TIC nos sistemas educativos”.

A incorporación das TIC ó ensino responde a un plan deseñado pola Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT) e proxéctase na Unión Europea en 1987, no marco da Axenda de Lisboa, trazado en España a través do Ministerio de Industria Turismo e Comercio articúlase no Plan INGENIO2010 (Piñeiro Castro , 2014). cuxo obxectivo “se poden resumir, a nivel global, no obxectivo de conseguir que o gasto TIC sobre o PIB se sitúe no 7% no ano 2010”. O plan económico implementouse a través do Plan instrumental Avanza e Avanza2 dependentes do MITC e materializouse en Internet na Aula. Ó mesmo tempo as liñas de financiamento en investigación TIC marcaban como punto fundamental sine qua “fomentar o uso das TIC no ensino”.

Aínda que o esforzo institucional para fomentar a penetración das tecnoloxías na educación reverte nun maior uso e frecuencia; os informes PISA máis recentes desvelan escasa capacitación tecnolóxica e non se teñen desenvolto didácticas específicas para a incorporación das TIC. Por isto, cada vez máis autores presentan visións críticas en (ENLACES, 2011; Ramírez Orellana, Martín Domínguez & Clemente Linuesa, 2012; PISA-ERA, 2011, ) e invitan a fundamentar conceptualmente a incorporación das mesmas (Cabero, 2010), indicando que «a integración das TIC en modelos formativos non adecuados, non solo non mellora a aprendizaxe senón que o empeora (Rodríguez, 2011, p.10) e en moitos sentidos xera dificultades para o profesorado como para os alumnos (Gemma, 2013). No contexto creado, a propia Comisión Europea insta ó Grupo de Expertos sobre a Alfabetización Mediática a examinar a situación actual da alfabetización mediática nas escolas dos países representados (Aguaded, 2013) co obxectivo de abordar con maior éxito a incorporación de las TIC a la educación.

Nesta liña, a xornada formativa pretende facilitar o traballo dos docentes aportando unha ferramenta útil para a observancia e desenvolvemento das capacidades e destrezas dos alumnos no uso educativo de Internet. Facilitando a actuación flexible na corrección de posibles GAP xerados polas distintas fendas que se presentan na accesibilidade e no uso das tecnoloxías a través da investigación-acción na aula.

 

Sexamos seri@s por favor. Esto son 15 minutos de investigación.

En primeiro lugar, paréceme aberrante que a xente intente colocar un “test de satisfacción” que lle pasou ós alumnos en clase como traballo de investigación. En segundo lugar, porque o test de como resultado niveis altos de satisfación no alumnado non se pode inferir que o software empregado é unha ferramenta fetén para a aprendizaxe. En terceiro lugar, unha pode ser moi lista (ou listo), pero hai que saír do propio campo e ler un pouco de outros campos sobre todo se se van usar conceptos que lles corresponden -se se vai medir a satisfacción hai que ler antes sobre satisfacción- porque:
a) o grao de satisfacción está ligado á natureza do cerebro que ten como prioridade establecer sinápsis que reduzan o consumo de enerxía e a manter estas xunto cun consumo mínimo o maior tempo posible. A aprendizaxe pola contra consiste en alterar as sinápsis existentes e crear outras novas.
b) hai estudos que apuntan que o grado de satisfación está directamente relacionado coa idade e os máis novos amosan en xeral maiores niveis de satisfacción, concretamente entre os 18 e os 25 que coinciden cos periodos de formación universitaria.
c) a satisfacción medida tanto pode ser real como alucinatoria (esto sábese dende os primeiros balbuceos da psicanálise).

E non esquecerse de ter certa vixilancia sobre outro tipo de factores que poidan intervir, por favor. Que estamos a xerar moito ruído, un pouco de rigor… inda que non sexa moito…

 

 

Council conclusions on media literacy in the digital environment

In the promotion of media literacy it is crucial to recognise that the digital revolution has brought about significant benefits and opportunities, enriching the lives of individuals, in terms of their ability to communicate, learn and create, and transforming the organisation of society and the economy. The responsible and informed useof new technologies and new media requires citizens to be aware of risks and to respect relevant legal provisions, but media literacy policies should address such questions in the context of a generally positive message.
Fonte: UE

Quen carajo interpreta as gráficas

“La edad es un factor determinante en el acceso a Internet, cuatro de cada diez internautas tienen menos de 35 años”.

Coño claro!! e pola mesma 6 de cada 10 deben de ter máis. Está claro que idade e un factor determinante, porque sempre está presente inda que solo sexa porque todo o mundo ten unha idade (ou outra).

“Distribución de internautas y población total por edad”. Está claro so o 12,2 son menores de 24 anos nesta enquisa na que non entran menores de 16 porque se se incluíran o mesmo se incrementaban os niveis en educación primaria.

“Entre la población internauta se observa mayor porcentaje de ocupados por cuenta ajena y personas con estudios universitarios que entre la población total”
 Non sei a porque se divide en etapas a ESO, se non se fixera sería a o tramo significativamente maior, pero aínda así está claro que non hai unha diferencia significativa entre os datos de universitarios e os de segunda etapa de secundaria.Eu non sei quen carajo elabora estes informes que levan unha chea de capital público e que unha chea de xente ten que consultalos para o seu traballo (mesmo as empresas e accionistas de empresas relacionadas co mercado das telecomunicacións, por exemplo) Xa non vou entrar en detalles sobre o cuestionario, porque teño máis que facer, e esto non se arregla nun día. Pero bueno, aí queda a idea.

Si crees que tus alumnos/hijos son nativos digitales, háztelo mirar

Samuel, un chaval de primero de bachillerato que participa en la ponencia, cuenta el uso de las TIC que ha conocido hasta el momento en su instituto: uso de pizarras digitales como proyector para mostrar presentaciones. Sí, espeluznante, pero es la realidad. La pésima gestión de los centros educativos a menudo deriva en el despilfarro del poco dinero que les llega en estos carísimos dispositivos que los profesores no saben usar. Ni sabrán nunca, puesto que no se les va a exigir saberlo, igual que al que autorizó su compra tampoco se le exigirá que desarrolle, evalúe y justifique su implantación. En este país no se evalúa nada ni a nadie excepto a los alumnos, y mal.

Desde el 2006, los profesores estamos obligados por la Ley Orgánica 2/2006 a trabajar la competencia digital en el aula. Pero ¿cómo hacerlo? El cómo no se desarrolló (como que los que escriben las leyes tuvieran la más remota idea, vamos, oiga ¡ni que esto fuera Finlandia!). Así que, todo el mundo: balones fuera.

En fin, inexplicable, injustificable, pero en pleno siglo XXI se gasta mucho dinero en materias utílisimas y necesarias, como la religión, pero temas como las TIC, el pensamiento crítico y divergente o la Economía (recientemente sodomizada en la LOMCE) parece que no son en absoluto necesarios para los futuros adultos que deberían pagar algún día mi pensión (en el fondo, esto es lo que me preocupa, para que negarlo).

Cloud Thinking

Falta de sustento

Se reconoce que el uso de las TIC en educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos. Sin embargo, un reciente “mapa del conocimiento” elaborado por el Grupo InfoDev del Banco mundial (Trucano, 2005) revela que, tras décadas de grandes inversiones en TIC en los países de la OCDE y a pesar del creciente uso de estas tecnologías en los países en desarrollo, los beneficios derivados de estas tecnologías no parecen estar suficientemente sustentados por datos, en tanto que la evidencia sobre su impacto real es ambigua o, en el mejor de los casos, discutible. Estas conclusiones  pusieron de relieve diversas brechas de conocimiento y reconocieron la necesidad de adoptar estándares, metodologías e indicadores internacionales que permitan medir con mayor precisión los beneficios reales de las TIC en educación.
Esta carencia de datos confiables e inequívocos, sumada a la ausencia de directrices normalizadas que faciliten la elaboración de indicadores relevantes y comparables, limita la habilidad de los elaboradores de políticas para tomar decisiones informadas o mostrar un compromiso con la integración de las TIC en sus sistemas educativos.

Fonte

12th Global Symposium for Regulators (GSR12)

To fully participate in today’s networked society and be part of tomorrow’s hyper-connected digital world, policy makers and regulators are faced with the challenge of meeting their national broadband goals and adopt appropriate means to further safe digital opportunities and inclusion of all. Implementing their broadband strategies requires them to cooperate with the industry, understand the changes taking place in the market, and adopt innovative regulatory measures and tools taking into consideration the transnational aspects of the digital networked society.

Participants will further share their views on net neutrality, spectrum policies, roaming, cloud computing, online safety with a focus on data protection and privacy, international and regional IP interconnection, public-private-partnerships to foster investment and deployment of broadband NGN networks and more. GSR will open with a high level interactive segment, focusing on transnational regulatory issues in a converged digital era, understanding the changing business dynamics and the role of regulation.

The first two days of GSR, the Global Regulators-Industry Dialogue (GRID, 2-3 October 2012) will be open to regulators, policy makers, ITU–D Sector Members. The third day (4 October 2012) will remain closed to regulators and policy makers.

 

UIT