Gastar en I+D+i

Os profesionais do Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que elaboran La sociedad en Red. Informe Anual 2011expresan a información que nos da a gráfica do xeito seguinte:

Ocho de cada diez internautas se conectan a Internet desde su hogar.

Eu expreso e afirmo a partir da mesma gráfica o seguinte:

Oito de cada dez internautas conéctanse a Internet dende fóra dos seus fogares.

E a miña afirmación é tan certa coma a do profesional que traballa para ONTSI.

Procedemos a sumar os que se conectan dende fóra do fogar:

35.5+21.4+9.8+9.6+6.8+3.8= 86.9

Ademáis, aínda que non dou atopado o cuestionario para saber como funciona a pregunta no cuestionario, asumo que as respostas non son excluíntes porque entre os que se conectan dentro e os que se conectan fóra estamos ante un 169.6% (82,7+86.9). Polo que parece os mesmos que se conectan dende a casa tamén se conectan dende outros puntos . Bueno, eu non sei para que pretendía servir esta gráfica, pero serviu para cabrearme xa pola mañán e facerme perder algún tempo.

A xente que consulta este tipo de informes, suele estar moi ocupada e ter moitas cousas en que pensar, pero non hai que aproveitar isto para colocar calquera cousa de calquera maneira. Convén poñer un pouco de interese e rigor no traballo que se fai para non acabar inmers@s en estados de crisis incomprensibles. Hai que esforzar o intelecto cara a comprensión da realidade. Sobre todo dende os observatorios destinados a tal fin. Non hai que rellenar con vacío as fendas existentes entre o coñecemento e o real.

Non olvidemos que estes informes están dirixidos a xente que presumiblemente ten un intelecto medio, tal vez en algún caso incluso superior. Un pouquiño de responsabilidade no traballo que se fai con cargo a fondos públicos. Esto non é invertir en I+D+i, esto é gastar en I+D+i

¿Un alumno por ordenador? Sería o ideal

Participante3: Ben en canto falabas ti da receptividade dos profesores e dos mestres, aí si que hai un grupo de irreductibles profes e mestres que non queren entrar. Sexa informática, tarea para a túa casa, ou se teño que teño que aplicala, ¿teño unha hora? pois unha hora ides para a aula de informática, enchufádesvos alí e facedes o que queirades (risas) Iso é así. E despois hai un grupo moi grande que quere integrar todo isto pero noutra formación e a Administración tampouco lla da. Porque, hai un curso de pizarra dixital, ben pois poden ir deste instituto, poden ir 3 persoas. Entonces 3 persoas van e despois se hai alguén que esté interesado pois ben, vaslle dar a lata a ese profesor e tal… , tra, tra, tra tra. E dicías o dos medios. O dos medios hai menos dos que parece e tamén hai outros que están infrautilizados. Entón, que menos tiña que haber nunha aula, pois a pizarra dixital, eso polo menos. E despois o de que ¿un alumno por ordenador? Sería o ideal, porque ti tes un na casa e vai ser a túa ferramenta de traballo, durante… Bueno ata que evolucione hacia outra cousa, pero vai ser a túa ferramenta de traballo, como antes cada persona tiña que ter un pizarrín ou un caderno. Entón, o que sustitúes… vas sustituir o caderno. Non o vas sustituir que tes que telo tamén pero un ordenador valo ter. Para que, para que todos teñan o mesmo acceso. Senón o que se vai quedar é que o que ten ordenador na casa, vale, trebella o que quere e aprende. Pero non todos teñen de momento. E coa situación de crise que hai agora isto vaise agrabar. Entón se queres dar as mesmas oportunidades a todo o mundo, ten que ter esa posibilidade. Entón eso, ou sexa, medios hai. E tampouco, o ordendor non o vas utilizar toda a hora, pero polo menos ten que estar para se en 5 minutos queres mirar unha cousa ou xorde unha dúbida. Porque nas clases moitas veces estás explicando unha cousa e entón pode saír un tema que a ti paréceche que non é interesante, pero ós rapaces resúltalles moi interesante. E ti non tes unha formación universal sobre ese tema. Entón que fas, se estás conectado dis: Ah, pois vamos mirar o que hai aquí. Entón que podes facer, podes ir á wikipedia, ou simplemente podes facer unha referencia a outra cousa como pode ser unha película entón dis: Ah, pois vamos a Youtube e sabes que ahí vaiche aparecer ese pedazo. Pois é conectarse, son 30 segundos, védelo ilústrasllelo con un minuto e apréndenche máis que non estárse imaxinando como será eso, porque xa non cho imaxinan. Entón eso é ó que me refiro eu, ó dos recursos, e todo isto.

As redes sociais tenden a ser predominantes

“…experiencia de maneira profesional podemos dicir que si que detecto un gran medo por  parte dos mestres en xeral a participar e a traballar a través de e con equipos informáticos, fundamentalmente por falta de formación e por descoñecemento polo tanto. Respecto ós rapaces eu estou nun centro rural e polo tanto hai dous grupos: os que si teñen acceso a internet desde as súas casas e os rapaces que non teñen acceso e que si teñen gran descoñecemento á hora de utilizar todas as ferramentas informáticas e internet por suposto. Gracias a deus pódense guiar dos outros rapaces. Entre eles si comparten moito os coñecementos e por tanto si, hai un trasvase de información e cando os pos pola falta de equipos de dous en dous ti procuras xa facer unhas parellas … e si hai un trasvase de coñecementos. Fundamentalmente polo que teño detectado en canto lles deixas un pouco de liberdade Youtube e as redes sociais son o foco de atención, ahí e os xogos online, pero fundamentalmente Youtube e en canto avanzan nas idades as redes sociais tenden a ser predominantes”

Estatuto do individuo

Por un lado, el proceso de promoción del individuo se prolonga y se intensifica.Estamos en verdad y cada vez más en una “sociedad de los individuos”, para hablar como Norbert Elias, en la cual la capacidad de conducirse como un actor social responsable es cada vez más requerida y cada vez más valorizada. Esta afirmación de la autosuficiencia del individuo puede llegar hasta la postura solipsista de individuos tan provistos de recursos y de bienes que, como nuevos Narcisos, se encierran en sí mismos en la cultura de su subjetividad, hasta olvidar que viven en sociedad. Podría entonces hablarse de individuos por exceso. Pero hay otros individuos que carecen de los soportes necesarios para poder afirmar un mínimo de independencia social. Podrían ser calificados como individuos por defecto, cuya presencia prueba hoy que la dinámica de la modernidad también conlleva una posibilidad de descalificación del individuo.En efecto, hay que atreverse a formular esta pregunta, que evidentemente no implica ningún desprecio para con estas personas: un desocupado de larga duración, un beneficiario del Ingreso Mínimo de Inserción (rmi), un joven que las pasa moradas –como antaño un vagabundo en la sociedad preindustrial o un proletario de los comienzos de la industrialización, pero esto era antes de la invención de la propiedad social– ¿son reconocidos y tratados como individuos de pleno derecho? La respuesta es no. Ciertamente son individuos en la medida en que tienen afectos, deseos, miedos y ambiciones, que experimentan placeres y penas como cualquier hijo de vecino. Pero les faltan los recursos para poder llevar a cabo sus proyectos y ser dueños de sus elecciones. A menudo viven al día y dependen de la necesidad o de la benevolencia de otro, o de la asistencia pública que sin duda les concederá una ayuda, pero haciéndoles sentir con claridad que no pertenecen al régimen común. Y ellos pagan con dureza el hecho de ser incapaces de arreglárselas por sí mismos. La campaña actual que estigmatiza a los asistidos, acusados de vivir a costa de la Francia que se levanta temprano, e incluso a los desocupados, acusados de serlo de una manera “voluntaria”, nos recuerda que la secular condena de los “malos pobres” siempre está viva y que se censura a las víctimas con facilidad. Vivir estas situaciones representa una manera tan problemática de ser un individuo que está a mil leguas de la concepción dominante del individuo libre y responsable que se celebra en el linaje de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La dinámica de la individuación implica así efectos contrastados. Maximiza las posibilidades de unos e invalida las de otros. En última instancia, tiende a escindir dos perfiles de individuos: unos provistos de todos los recursos y otros a quienes les faltan los medios para realizar sus aspiraciones sociales.

Robert Castel

Identidade, Internet, fenda

Cita

Los adolescentes entran y salen de ambos universos permanentemente sin necesidad de distinguir sus fronteras de manera explícita. Frente a quienes afirman que Internet ha sustituido la “sociabilidad directa”, Roxana Morduchowicz sostiene que los intercambios virtuales no debilitan ni reemplazan las formas de encuentro y sociabilidad tradicionales, sino que las refuerzan.
En Los adolescentes y las redes sociales, la autora analiza los procesos socioculturales que intervienen en el uso, la socialización y la significación de la Web por parte de los jóvenes, para determinar hasta qué punto la producción de contenidos en los blogs y en las redes sociales forma parte de la construcción de su identidad.

Roxana Morduchowicz (2012). LOS ADOLESCENTES Y LAS REDES SOCIALES. La construcción de la identidad juvenil en Internet. Colección popular. Serie: Breves

Comunicación, Cambio Social e Incertidumes

Los márgenes de previsión sobre aquel curso del acontecer que más compromete la actividad del sujeto, forman parte del capital cognitivo disponible a propósito de los entornos a los que se enfrenta el sujeto. Un ejemplo puede brindar la comprensión de lo que entendemos por “márgenes de previsión”, y “percepción de acontecimientos”: imaginemos un entorno semipúblico como el parque de juegos infantiles en una colonia o urbanización, en el que aparecen arrancados del suelo los aparatos, como columpios, toboganes, etc., y que se encuentran volcados sobre el terreno en un estado deplorable. Este panorama se ofrece a la vista de tres tipos diferentes de sujetos. El sujeto A es una persona ajena a la colonia, que atraviesa por primera vez aquel lugar casualmente, y no dispone, por tanto, de ninguna imagen previa del sitio. El sujeto B es una persona residente en el lugar, que dispone previamente de una imagen familiar de la zona de juegos infantiles y que recuerda inmediatamente que el día anterior los aparatos se encontraban en su sitio y en uso, y que desconoce las causas por las cuales los aparatos de juegos infantiles se encuentran en ese estado. El sujeto C es una persona que, además de ser residente en el lugar, forma parte del comité responsable de mantenimiento de los espacios comunes, y que recuerda hallarse a la espera de los técnicos en instalaciones de juegos infantiles encargados de venir a sustituir los viejos por otros nuevos. El sujeto A no sabe si en el panorama contemplado ha habido un cambio o si ése es el estado habitual de deterioro del lugar, y como no se encuentra implicado con ese entorno, no siente inquietud alguna, y por consiguiente no ve en ello ninguna quiebra del acontecer. El sujeto B sabe que ha habido un cambio, pero desconoce por qué se ha producido y como se encuentra implicado con ese entorno, reacciona desasosegadamente buscando cuál puede ser la causa de esa quiebra del acontecer y presumiblemente se apresurará a preguntar qué es lo que ha ocurrido. El sujeto C sabe que se ha tomado la decisión de sustituir los viejos aparatos por unos nuevos, está a la espera de que los técnicos vengan a sustituirlos y el cambio observado en el lugar le confirma la llegada de los operarios, experimentando satisfacción al ver que no existe ninguna quiebra del acontecer, sino todo lo contrario, pues ve que se han iniciado los trabajos de sustitución. Por consiguiente, es obvia la relación que existe entre capital cognitivo disponible y percepción de variaciones como acontecimientos; y más aún, la relación que existe entre percepción de acontecimientos y reacciones frente al entorno, las cuales también se producen en función de los grados de implicación que los sujetos mantienen con esos entornos donde se perciben los acontecimientos. Pero los márgenes de previsión que integran el capital disponible para la percepción de acontecimientos pueden mantenerse vigentes o, por el contrario, resultar caducos. La vigencia o caducidad de estos márgenes dependen, en último término, de hábitos mentales que sostienen respectivamente la certidumbre o la incertidumbre sobre lo que “uno sabe”: la certidumbre / incertidumbre es una meta-representación sobre los conocimientos disponibles por los sujetos; es decir, es una representación que establece la “confianza” o la “seguridad” sobre representaciones de objetos,situaciones, acciones… Si se confía en éstas representaciones, hay certidumbre; si se desconfía, hay incertidumbre. Esta meta-representación se establece socialmente por la credibilidad que se le atribuye a los discursos que se tornan vigentes atendiendo a su forma de expresión, a su método de revisión y a la autoridad de quienes los garantizan, según el cuadro siguiente (Piñuel, J.L. y Lozano, C.H. 2006, 178):

Piñuel Raigada, J.L. (2008) Comunicación, cambio social e incertidumbre. Prismasocial nº 1. Revista de Ciencias Sociales.

Recognizing the potential of ICT in early childhood education

Many educators believe that ICT can help children develop their competencies even before they go to school. As Siraj-Blatchford and Whitebread (2003: 19) point out, young children today are growing up in a world, which not only contains but is also increasingly shaped by ICT. A number of researchers concerned with the experiences of childhood, with the spread of ICT, with cultural changes, and with early education, have made studies of the impact of the new technologies on the lives of young children. In broad terms, the following conclusions can be derived from these studies:
• new technologies are impacting considerably young children’s lives;
• young children have very differential access to new ICT;
• parents are sometimes unaware of their children’s exposure to these technologies and the material that can be transmitted via them;
• parents vary in their ability to provide appropriate experiences and support for their children;
• many children have much greater access to new ICT at home than they do in educational settings10;
• teachers are often under-informed and lacking confidence in relation to ICT;
• provision of ICT in early educational settings varies considerably, and is often very limited;
• communication between parents and educators about children’s experiences in this area is often non-existent11.
It is not our goal to draw any general conclusions about ICT in ECE. In contrast, we have been working with purposive sample of innovative ECE centres so that we can examine the trends and try to set up a sequence of recommendations on how to start or boost the process. In this chapter, we, therefore, continue the literature review so that we can present the reader with a concise overview of how and when the idea of exploiting ICT in ECE emerged, what are the actual problems and issues studied and what attitudes are adopted concerning possible roles and goals of that process. In the next chapters, we utilize this overview for confronting or supplementing the attitudes of our sample ECE centres.

Fonte

Boys, girls and hypertext

In 2009 PISA conducted a groundbreaking survey of digital literacy among 15-year-old students. PISA wanted to find out whether boys and girls are as ready for the digital age as they—and we—think they are. As the latest issue of PISA in Focus shows, while many students may have the technological skills, not all have the cognitive skills to fully capitalise on technology to access, manage, integrate and evaluate digital information.

On average, PISA results show that student performance in digital reading is closely related to performance in print reading, meaning that those students who are proficient in reading texts on paper are also proficient in reading texts on a screen. But in some countries, such as Australia and Korea, students score significantly higher in digital reading than in print reading; while in other countries, notably Hungary, Poland and the partner country Colombia, students are better in print reading than in digital reading.

Perhaps the most interesting finding from this assessment has to do with the difference in digital literacy between girls and boys. Since the beginning of the PISA tests in 2000, girls have always scored higher in reading than boys–and by a substantial margin: the equivalent of one year of formal schooling. While this is still true for reading digital texts, the performance gap is significantly narrower: 24 score points compared with 38 score points in print reading.

Fonte