Estase reinventando

Fonte XL Semanal

Me estoy reinventando He perdido mi móvil. Extraviarlo me ha supuesto no pocos contratiempos. He tenido que dar explicaciones a los que querían contactar conmigo y, además, gran parte de mí se ha esfumado con él: mi despertador, mi calculadora, el Bluetooth, los SMS a los concursos de la tele, el politono que tanto me costó descargar y que ya no sonará mientras me ducho… Adiós a la llamada diaria de mis padres, a las promociones de amables comerciales a la hora de la siesta, a esos mensajes navideños de amigos y conocidos con los que no hablo desde hace doce meses exactos, al vídeo de mi costalazo en la nieve o al «bip bip» que anuncia el fin de la batería. Y a tantos otros memorables eventos. Estoy seguro de que la compañía entenderá el descenso de consumo en estas circunstancias y me bonificará en las facturas. A pesar de todo, me estoy reinventando: doy largos paseos, hablo más con mis vecinos y cambio de canal cada vez que Papá Noel o los Reyes me tientan con un móvil con pantalla táctil, Internet, Wi-Fi, juegos, mechero y hasta funda ecológica de piel de borreguito.

Juan Francisco Arenas. Cáceres

Manifesto “En defensa dos dereitos fundamentais en Internet”

Ante a inclusión no anteproxecto de lei sobre a economía sustentábel das modificacións lexislativas que afectan o libre exercicio das liberdades de expresión, de información e o dereito de acceso á cultura a través de Internet, os xornalistas, blogueiros, usuarios, profesionais e creadores de Internet manifestamos a nosa firme oposición ao proxecto, e declaramos que …

1 .- Os dereitos de autor non poden estar por riba dos dereitos fundamentais dos cidadáns, incluíndo o dereito á privacidade, a seguridade, a presunción de inocencia, á tutela xurisdicional efectiva ea liberdade de expresión.

2 .- A suspensión dos dereitos fundamentais é e debe seguir sindo unha competencia exclusiva do Poder Xudicial. Nin un peche sen unha sentenza. Este anteproxecto, ao contrario do disposto no artigo 20.5 da Constitución, pon en mans dun corpo non xudicial, un organismo dependente do Ministerio de Cultura, a potestade de poder impedir o acceso dos cidadáns españois a calquera páxina web.

3 .- A nova normativa vai xerar inseguridade xurídica en todo o sector tecnolóxico español, prexudicando unha das poucas áreas de desenvolvemento e futuro da nosa economía, dificultando a creación de empresas, introducindo barreiras á libre competencia, e trabando a súa expansión internacional.

4 .- A nova lexislación proposta ameaza aos novos creadores e dificulta a creación cultural. Coa Internet e os sucesivos avances tecnolóxicos democratízase drasticamente a creación e emisión de todo tipo de contidos que xa non veñen principalmente das tradicionais industrias culturais, se non de moitas fontes distintas.

5 .- Os autores, como todos os traballadores, teñen dereito a vivir do seu traballo con novas ideas creativas, modelos de negocio e actividades relacionadas coas súas creacións. Tentar de soster con modificacións lexislativas unha industria anticuada que non sabe adaptarse a ese novo ambiente non é xusto nin realista. Se o seu modelo de negocio baséase no control das copias dos traballos e na Internet non é posíbel sen violar os dereitos fundamentais, haberán que atopar un outro modelo.

6 .- Cremos que as industrias culturais precisan para sobrevivir de alternativas modernas, eficaces, credíveles, accesíbeles e que atendan os novos usos sociais, en vez de limitacións tan desproporcionadas coma ineficaces para o fin que afirman perseguir.

7 .- Internet debe funcionar libremente e sen interferencias políticas patrocinadas por grupos que buscan perpetuar modelos de negocio obsoletos e impedir que o coñecemento humán siga sendo ceibe.

8 .- Demandamos que o Goberno asegure por lei a neutralidade da rede en España, ante calquera presión que poda ocorrer, como un marco para o desenvolvemento dunha economía realista e sustentábel para o futuro.

9 .- Propoñemos unha reforma real dos dereitos de propiedade intelectual co fin de: retornar á sociedade o coñecemento, impulsar o dominiopúblico e limitar os abusos das entidades xestoras.

10 .- Nunha democracia as leis e as súas modificacións deben ser aprobadas despois do debido debate público e de ter consultadas todas as partes implicadas. É inaceptable que se fagan modificacións lexislativas que afectan os dereitos fundamentais nunha lei non orgánica e que trata de outro tema.

Iste manifesto, feito de maneira conxunta por varios autores, é de todos e de ninguén. Si queres sumarte a él, espállao pola Internet.(Eu tireino de el Escolar.net, e agora mesmo estou pensando en aqueles feitos acontecidos polo 2007 a Aduaneiros sen Fronteiras e en Alasbarricadas.org)

Falase do Manifesto en Twitter e proxéctanse manifestacións en algúns puntos.


Gustóume este traballo

Análisis del Uso de Twitter Durante el Paro Nacional de Puerto Rico

Estaba nun enlace que puxo Mario Núñez-Molina no Facebook. Especialmente impresionante para min, o gráfico quen que a quen (Diagrama de redes de usuarios de Twitter mencionados y quienes los mencionaron durante el paro nacional). Unha idea do que da de si o twitter.

Di Raúl Trejo que: “El uso de dispositivos digitales abre nuestros asuntos personales al escrutinio de otros”.  Está claro que si.

Esta mañá mirei varias veces este video tan chulo:

estorniños

Outono. Paseos ás castañas

Camiñamos e eu vou pelando castañas para os máis pequenos, cando teño un cacho pelado chamoos para que veñan a collelo. Ela pela para si.
– Jose… ¿ti que é o que máis odias?.
– Eu non odio, cariño, paréceme que o odio consome demasiada enerxía e é un sentimento completamente improductivo.

Seguimos camiñando

– Jose… ¿ti que é o que máis temes?
– O medo, o medo é terrible…
– ¿Sabes? eu ó que máis medo lle teño é á morte.
– Cariño non debes pensar niso, agora aínda es moi pequena e non será hasta que sexas velliña; cando somos moi velliños, a morte pode que incluso nos resulte agradable.

Doulle unha aperta e un bico.
Mira ó lonxe.

Deixoa soa cos seus pensamentos, con naturalidade, un segundos, despois dígolle.
– ¿Sabes? se non lle acorda non vou chamar por eles, por que senón vou pelando castañas hasta a casa e se lle acorda, pois doulle unha castaña e que aprendan a pelala -xesticulo esaxeradamente- ¡Hai que ir aprendendo!. ¡Que aprendan!
-Que parva es…
Bótase a rir.
– Rapaces, ¿queredes máis castañas?

Economía da Atención. ¿Como se rendabiliza?

No sabemos lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Ortega Y Gasset

Berger e Luckman din que a vida cotiá require atención total e eu creo que case toda a vida é cotiá, a de todos e cada un. En certa medida aqueles textos que vou lendo parecen querer dicir cando din vida cotiá, vida doméstica en algúns casos vida profesional.

Discrepo de que a vida cotiá requira atención total. Apóiome en Guiddens quen diferencia entre a conciencia práctica e a conciencia discursiva:

Aquello de lo cual una persona «tiene noticia» no se puede fijar en un punto particular del tiempo. Tenemos que distinguir, por lo tanto, entre conciencia como noticia sensorial (la primera acepción, y la más general, del término antes mencionado); memoria, en tanto la constitución temporal de una conciencia; y recordación, que es el medio de recapitular experiencias pasadas para enfocarlas sobre la continuidad de una acción. Si memoria denota este dominio temporal tan propio de la experiencia humana, entonces conciencia discursiva y práctica denotan mecanismos psicológicos de recordación, tal como se los emplea en contextos de acción. Conciencia discursiva connota las formas de recordación que el actor es capaz de expresar verbalmente. Conciencia práctica supone una recordación a la que el agente tiene acceso en la duración de una acción sin ser capaz de expresar lo que con ello «sabe». Lo inconsciente designa modos de recordación a los que el agente no tiene acceso directo porque existe una «barrera» negativa de algún tipo que inhibe su integración inmediata al registro reflexivo de una conducta y, más en particular, a una conciencia discursiva. Los orígenes de la «barrera» son de dos clases afines. En primer lugar, puesto que las experiencias más tempranas del infante, que configuran el sistema de seguridad básica por el que se canaliza o controla la angustia, son anteriores a una competencia lingüística diferenciada, es probable que ellas permanezcan después «fuera de los límites» de una conciencia discursiva. En segundo lugar, lo inconsciente contiene represiones que inhiben una formulación discursiva.
En un plano de definición conceptual, estos apuntes son bastante acordes con el uso característico que hace Freud de «lo consciente» y «lo inconsciente». Pero la tesis de que la mayor parte de las actividades cotidianas carece de motivación directa lleva a cuestionar el modelo de motivación con el que Freud trabajó en general. Para Freud, todas las actividades humanas están motivadas, incluidos (por ejemplo) aparentes casualidades o «errores» como el trastrabarse al hablar. Freud se empeñó mucho precisamente en demostrar que fenómenos que se supondrían «accidentales» tienen de hecho su origen en motivos (inconscientes). No parece haber razón para cuestionar la calidad esclarecedora de las intuiciones de Freud en estos temas. Pero no es más atinado sostener que todo acto o gesto está motivado -en el sentido de que se le pudiera adscribir un «motivo» preciso- que ver en una acción una cadena de intenciones o de razones. Esta visión simplificada de la naturaleza de la acción humana tiene un vicio lógico. La acción, como lo expresé muchas veces, no admite ser conceptualizada satisfactoriamente como un agregado de actos. Los escritos de Freud, por concentrarse sobre todo en «segmentos» deslindados específicos de conducta (síntomas neuróticos), inevitablemente recaen en expresar esa errónea concepción de la acción. Ahora bien, en lugar de suponer que todo «acto» tiene su correspondiente «motivo», debemos entender el término «motivación» por referencia a procesos. Lo cual significa, en concreto, que lo inconsciente sólo rara vez hace intrusión directa en el registra reflexivo de una conducta. Tampoco las conexiones en cuestión se originan sólo en mecanismos psicológicos interiores a la personalidad de¡ actor individual; están mediadas por las relaciones sociales que los individuos mantienen en las prácticas de rutina de su vida diaria.


Lía un texto sobre terrorismo mediático:

La OMS declaró la pandemia en nivel cinco de un total de seis, pero sin embargo no se declara la verdadera pandemia que amenaza a los pobres del planeta:

Cada minuto muere un niño por SIDA

Cada 5 minutos muere un niño por falta de atención médica

Cada 8 segundos muere un niño por agua contaminada

Cada 3 segundos muere un niño por hambre y desnutrición

Cada segundo muere un bebé recién nacido por falta de atención médica; y de los sobrevivientes: dos millones de niños mueren por problemas neonatales, 1,6 millones por diarreas y 1,4 millones por neumonías, lo que significa que cada año 11 millones de jóvenes mueren antes de la pubertad

Cada minuto muere una mujer embarazada por falta de atención médica; y cada año 530 mil mujeres embarazadas mueren por desnutrición.

Cada año hay 133 millones de nuevos nacimientos en el mundo, de los cuales 14 millones son nacimientos prematuros, 4 millones con malformaciones congénitas y 13 millones mueren por falta de incubadora.

100 millones de niños son explotados en la prostitución infantil

El 32 por ciento de las niñas menores de 15 años son embarazadas, de cuyos nacimientos el 55 por ciento surgen los futuros delincuentes de la sociedad

177 millones de niños sufren retraso en su crecimiento por desnutrición y 2 de cada 7 niños sufren retardo mental por desnutrición

El 80 por ciento de toda la sangre para las transfusiones que se comercializan en el planeta son vendidas por los pobres a 10 centavos de dólar el litro

Anualmente se realizan 200 mil trasplantes de riñón, 100 mil de corazón, 1 millón de corneas, 300 mil médulas, 5 mil hígados, 2 millones de piel y 100 mil de pulmones; cuyos órganos en un 90 % provienes de los países pobres, donde el imperio económico instala hospitales “gratuitos” para extraerlos de los pobres los órganos que demandan las clínicas privadas del planeta

El 70 por ciento de los órganos trasplantados a los niños ricos del mundo les fueron extraídos a los niños pobres que son secuestrados en Brasil, Nigeria y México

Es lícito entonces que los no expertos, es decir más del 99,9 por ciento de la población mundial, la misma que estaría expuesta al contagio de fiebre porcina, se pregunte… ¿Qué está sucediendo?

E eu pregúntome que pasaría se internacionalmente se desplegasen, -para cada un dos puntos mencionados, os operativos que se desplegaron para a gripe porcina esa. ¡Que rápido se controlan certos asuntos e canto tardan en solucionarse outros! ¿Non? Ás veces un non sabe porqué.

Esta semana falaba coa miña amiga Begoña das “revistas para mulleres”, eu chámolles folletos publicitarios con imprensión de alta calidade, soen estar dirixidas a mulleres con formación media ou superior e eu pregúntome como pode alguén pagar tanto por un folleto publicitario. Que por moi ben ilustrado e deseñado que este debería ser gratis senón che pagan para que o mires. Interesábame saber se as persoas que as len son conscientes ou non de que pagan por unha publicidade encuadernada, porque é posible que si o sexan.

É posible que aqueles que teñen máis información sobre a xestión da atención e a economía da atención teñan entendido que a memoria é contraproducente para o mercado da atención. No mercado da atención, está claro, eu son a mercancía.

Parece importante considerar que “a atención é entendida coma o mecanismo que controla e regula os procesos cognitivos; desde a aprendizaxe por condicionamiento hasta o razonamento complexo”, -lino na wikipedia e había un cita de William James:

A atención non é solamente a capacidade mental para captar a mirada en un ou varios aspectos da realidade e prescindir dos restantes, é o tomar posesión por parte da mente, de forma clara e vívida, un de entre os que parecen simultáneamente varios posibles obxectos de pensamento. A súa esencia está constituida por focalización, concentración e conciencia. Atención significa deixar certas cousas para tratar efectivamente outras (William James).

Quere dicir que a atención exerce o control sobre a capacidade cognitiva, pero todo esto non me leva a onde quería ir, que era cerca do de seica di Heidegger:

«… si puede haber, frente a él, figuras destacadas sobre fondos indiferentes, esto le ocurre porque lo polarizan sus tareas, por su existencia para estas, por su repliegue sobre sí en la persecución de sus fines…»

Atención, ¡atención!, ¿atención? Eu diría que me liei bastante.

Vida cotiá

Para salvaguardar la pretensión monopolizadora de los especialistas, debe establecerse institucionalmente la inaccesibilidad del saber de éstos; vale decir, se propone un “secreto” y se define institucionalmente en términos esotéricos un cuerpo de conocimiento intrínsecamente exotérico. Un breve vistazo a las “relaciones públicas” de las camarillas actuales de teorizadores revelará que este antiguo malabarismo dista mucho de haber desaparecido.
[…] A diferencia de la mitología, las otras tres formas históricamente dominantes de mecanismos conceptuales se convirtieron en propiedad de las élites de especialistas cuyos cuerpos de conocimiento se alejaban cada vez más del conocimiento común de la sociedad en general. La ciencia moderna es un paso extremo en este desarrollo, y en la secularización y sofisticación del mantenimiento de los universos. La ciencia no solo corona el alejamiento de lo sagrado del mundo de la vida cotidiana, sino que también aleja de ese mundo al conocimiento para el mantenimiento de universos en cuanto tal. La vida cotidiana
queda despojada tanto de la legitimación sagrada, como de la clase de inteligibilidad teórica que la vincularía con el universo simbólico en su totalidad propuesta. Dicho más sencillamente, el miembro “profano” de la sociedad ya no sabe cómo ha de mantenerse conceptualmente su universo, aunque, por supuesto, todavía sabe quiénes son presuntamente los especialistas en el mantenimiento del universo. Los interesantes problemas que plantea esta situación corresponden a una sociología empírica del conocimiento de la sociedad contemporánea y no pueden seguir tratándose en este contexto.
[…] Las camarillas competitivas de expertos llegarán así a adherir a los grupos “portadores” y su destino posterior dependerá del resultado del conflicto, sea cual fuere el que indujo a esos grupos a adoptar las teorías respectivas. Así pues, las definiciones rivales sobre la realidad se determinan en la esfera de los intereses sociales competitivos cuya rivalidad, a su vez, se “traduce” en términos teóricos. La cuestión de si los expertos rivales y sus respectivos adeptos son “sinceros” o no en sus relaciones subjetivas con las teorías de que se trate, presenta solo un interés secundario para la apreciación sociológica de estos procesos.
[…] el experto “oficial” … está concertado con los programas institucionales, a los que sirve de legitimación teórica … pero lo cierto es que un cierto grado de pluralismo resulta ser condición necesaria.
[…] Ante todo, existe, quizá paradigmáticamente, la posibilidad de que los expertos universales ejerzan un monopolio efectivo sobre todas las definiciones últimas de la realidad en la sociedad. Esta situación puede considerarse paradigmática porque existe una buena razón para pensar que resulta típica de las primeras fases de la historia humana. La construcción social de la realidad. Berger e Luckman

Escola de Chicago

Tesis en xarxa. Pragmatismo, interaccionismo simbólico y trabajo social. De cómo la caridad y la filantropía se hicieron científicas. Capítulo 6

La Escuela de Chicago (que podría describirse como la combinación de una Filosofía pragmática, de un intento de dar una orientación política reformista a las posibilidades de la
democracia en condiciones de rápida industrialización y urbanización, y de los esfuerzos por convertir la sociología en una ciencia empírica concediendo una gran importancia a las fuentes precientíficas del conocimiento empírico) no era nada más que una realización parcial -desde el punto de vista teórico- de las posibilidades inherentes a la filosofía social del pragmatismo”.(Hans Joas).

(…)
…acuerdos que fueron formulados en 1906 en la primera reunión oficial de la American Social Science:
1. Aceptan el objetivo de investigar las leyes de la conducta humana que se asemejan a las invariantes leyes naturales que gobiernan los fenómenos físicos y orgánicos.
2. Identifican el cambio social como evolución social y lo interpretan como un progreso hacia una sociedad mejor.
3. Contemplan tal desarrollo humano ascendente como un desarrollo sujeto a aceleración mediante una intervención humana directa capaz de mejorarlo que recurre al conocimiento de las leyes sociológicas.
4. Finalmente, conciben la sociedad y la conducta social en tanto que realidades constituidas por la conducta individual y particularmente enfatizan las motivaciones de los individuos en la asociación (Bramson, 1961:76).

Rebelión. Historial de vilezas de la Escuela de Chicago. Michael Hudson

Hoy en día, la Escuela de Chicago es conocida por su intolerancia censoria. Lo primero que hicieron en Chile los “Chicago Boys” después de 1974 fue clausurar, por ejemplo, todos los departamentos de Economía y Ciencias Sociales, salvo en la Universidad Católica, donde habían logrado establecer “el ladrillo”, es decir, la doctrina de Friedman. Todo estaba ya prefigurado en el Laboratorio-Escuela de los años 50. Su profesor de Ciencias Sociales, Curtis Edgett, colocó una alargada pancarta en su cuarto que rezaba: “Dadles lo que les dieron a los Rosenberg”. Yo pensaba que se aludía a los comunistas, pero en una conversación personal con él, algunos de mis compañeros de clase y yo descubrimos que se refería a los judíos.

En clase me llamaba “comunista” de forma habitual (uno de nuestros textos era el Mein Kampf). Había un estalinista de verdad en la clase con el que yo siempre discutía y que me llamaba fascista. Lo cierto es que fue en el Laboratorio -Escuela donde recluté a una serie de dirigentes de la Liga de Jóvenes Socialistas (los shachtmanitas) (1). Fue la única vez en mi vida en que hice allí en medio de voz de la razón.

El Laboratorio-Escuela terminaba en aquella época en décimo curso y de allí pasaban los estudiantes directamente a la universidad. No obstante, a mi no me admitieron en 1954 cuando concluí décimo. Me dijeron que el señor Edgett había dado mi nombre y el de una serie de amigos al Federal Bureau of Investigation (FBI) como “comunistas” y envió copia de ello a la universidad.

Se armó una buena, de modo que el Laboratorio-Escuela añadió un curso extra para ayudar a resolver la cuestión, y me admitieron al año siguiente en la UC, donde cursé las “comprehensives” (materias generales) para saltar los dos primeros cursos, de manera que verdaderamente no perdí tiempo. Pero uno de mis compañeros decidió matricularse en Shimer, un colegio universitario secundario creado por la UC. Hará cosa de una década, cuando consiguió acceder a su ficha del FBI, pudo saber que el decano de Shimer había seguido informando periódicamente sobre él, sus amigos y compañeros de clase.

Leo máis ca do que escribo, pero…

Non escribo porque leo pouco, nos últimos días abro os readers e miro como se van acumulando anotacións sen ler, cada vez hai máis negrita e os números increméntanse. Limítome a ver a acumulación que me require e penso que son eu requeríndome.
Sei que o meu interese polas fontes que surten os meus lectores non é idéntico, a posición e expectativas que manteño en relación a cada un é distinta incluso dentro do mesmo lector, pero agora tratoos a todos igual.
Prefiro a busca aínda que sexa máis traballosa. É máis traballosa, se cadra si, pero sen dúbida operativamente é máis productiva, eso creo eu.
O blog tamén me oprime, esta claro que esta anotación non é para min, porque o que eu traslado á pantalla a través do teclado é xa accesible para min antes de trazalo.
Non me gusta o tono, nin a dinámica, nin os resultados.

¿Seremos as persoas diminutos compoñentes de un gran sistema que traballan de maneira procedimentalizada e homoxénea?.

Non acho resposta firme a ningunha das dúas preguntas.

Actualización: A lectura en papel resúltame, cada vez, máis desagradable.

Neuronas e plasticidade, actividade e información sensorial

Thayer et al (1994) plantea que, “una vez que se ha demostrado la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones interneuronales en caso de envejecimiento o daño cerebral, la denominada plasticidad, era importante conocer el papel exacto del ejercicio en la mejora de las funciones cerebrales. Estudios en ratones, demostraron que la actividad física aumentaba la secreción del factor neurotrófico cerebral (BDNF), una neurotrofina relacionada con el factor de crecimiento del nervio, localizada principalmente en el hipocampo y en la corteza cerebral. El BDNF, mejora la supervivencia de las neuronas tanto in vivo como in vitro, además, puede proteger al cerebro frente a la isquemia y favorece la transmisión sináptica”. Pero, según este autor, se continuaba sin conocer la relación entre el factor neurotrófico cerebral y el ejercicio: tenía que haber algo en la actividad física que estimulase la producción de BDNF en el sistema nervioso. La respuesta se consiguió cuando se descubrió que la actividad física provoca que el músculo segregue IGF-1 -un factor de crecimiento similar a la insulina-, que entra en la corriente sanguínea, llega al cerebro y estimula la producción del factor neurotrófico cerebral. Revista de estudios sociales

* ver lóbulo frontal

Pornografía infantil ¡NON!

Entérome desta campaña por homes de pedra en barcos de pau, súmome á iniciativa de La Huella Digital e Vagón-bar (onde podedes atopar máis información).

A idea é que todos os participantes publiquen un post o 20 de novembro Día mundial do Neno.

Espero que isto non interfira negativamente nos traballos de investigación policial.