Vámonos para México


Casualmente andivo por este país a Cahavela Vargas, andivo ó mesmo tempo que a #marchanegra se adentraba en Madrid e a xente se bota #alacalle contra os #recortes dicindo #quesejodan eles. Non sei porque a pesares de que case non estaba usando twitter me metín e non puiden deixar de seguir os acontecementos que convocan para hoxe venres 13 de xullo concentracións en todo o país ante as sedes do PP.
Abandonei estos días a elaboración da miña tese doutoral á que levaba adicándolle o 100% do meu tempo desde que estou parada . Fáltame o grupo de discusión, pero despois de ter falado estes días co meu director, (un dos dous), de pasarme días facendo RTs e amigos que non tiña, e exercitándome no uso da ferramenta coa que nunca estivera tantas horas seguidas e emocionándome moito por momentos, teño a estrutura do meu análise de contido que se me presentou esta noite mentres dormía, non como unha aparición, so como unha idea que me espertou de repente, de xeito natural, vamos.
Trala concentración de hoxe ante as sedes do PP, ou mañan a máis tardar procedo a somerxerme na última etapa desta tese, encantada de ter chegado polo menos ata este punto da comunicación.

Bicos :*

Pornografía

Las acusaciones de obscenidad (y, por ende, de pornografía) han alcanzado a autores de todos los tiempos, climas y lugares, y casi nunca apuntan a los auténticos pornógrafos, especie que, por supuesto, existe, aunque raras veces sea molestada por los censores. Estos han preferido ocuparse, a través de los siglos, de pornógrafos tan apócrifos como Platón, Aristófanes, Aretino, Cátulo, Ovidio, Rabelais, Shakespeare, Pepys, Mark Twain, Swinburne, Baudelaire, Shaw, Frank Harris, Lawrence, Joyce, Henry Miller. Claro que, con el tiempo, el arte triunfa sobre la censura. Los sonetos de Aretino estuvieron prohibidos durante cuatrocientos años; hoy representan un mero capítulo de la literatura clásica. En 1857 se siguió un proceso a Las flores del mal, pero hoy la obra de Baudelaire figura hasta en los programas para alumnos liceanos. (…)

….. Quizás valdría la pena preguntarse por qué ciertas obras de arte, acusadas inicialmente de pornografía, son finalmente aceptadas en su verdadero valor. ¿Qué significado tiene semejante transición? ¿Pasajes que son obscenos para una determinada época y moralmente admisibles para otras? ¿O será simplemente que la franqueza erótica viene en algunos libros unida a otras franquezas (sociales, políticas), y son estas, aunque resulte más elegante no mencionarlas, las que provocan el verdadero escozor? Traten o no temas eróticos, los escritores suelen oponerse a la censura moral , ya que siempre es previsible que ese tipo de vigilancia se extienda fácilmente a otros rubros. (…) Con todo, resulta muy útil recordar una indicación que hiciera llegar Baudelaire a su abogada (…), quien lo defendió ante la 6ª Cámara Correccional con motivo del proceso de Las flores del mal: “El libro debe ser juzgado en su conjunto, y entonces surgirá de él una terrible moralidad”. Estas tres palabras “en su conjunto”, están indicando una posible norma. Por eso la mayoría de los autores que más arriba menciono están incorporados a la literatura universal, pese a todas las citas aparentemente obscenas que puedan extraerse de sus obras. Sucedió tan solo que el conjunto no era obsceno. Cuando Theodor Schroeder sostiene que “la obscenidad no está en ningún libro ni representación, sino que es una cualidad de la mente que lee o mira”(…) está sentando un precepto que ya comparecería en San Pablo, quien en su Epístola a los Romanos (cap. 14, vers. 14) dice: “Yo sé, y estoy seguro en el Señor Jesús, ninguna cosa es inmunda de por sí, solamente lo es para quien la considera inmunda.”

Mario Benedetti

I eu, morrendo

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.

Celso Emilio Ferreiro
(Longa noite de pedra, 1962)

Heidegger dixo que “dilucidar significa aquí, ante todo, indicar e situar o lugar. Significa logo: estar atento ó lugar. Ambos, a indicación e a atención ó lugar, son os pasos preliminares a unha dilucidación. Así e todo, bastante é a nosa audacia se no sucesivo nos conformamos con estos pasos preliminares. A dilucidación, como corresponde a un camiñar pensante, desemboca nunha pregunta. Ésta indaga acerca da localidade do lugar”

I eu, cansándome de oir explicar a longa noite de pedra pola pedra, hoxe lin nun lugar chamado corazón que o poeta dixo “Os poetas galegos, se queren ser fieis a sí propios, teñen que retorcerlle o pescozo ó ruiseñor do lirismo lacrimóxeno, saudoso e de vello estilo. Teñen que somerxerse a cambio, con desesperado esforzo no mundo social da nostra terra, en nos problemas vivos do noso tempo, en nas angustias da nosa xente”.

Os grandes sobreviven pola grandeza dos seus textos, e hai textos tan grandes que son capaces de abranguer tódolos tempos. Hai textos tan grandes que en tódolos tempos son difíciles de abranguer.

;)

Xénero TIC

Rua: La brecha digital de género en España: cambios y persistencias


La brecha digital de género no hace más que reflejar (y reforzar) las desigualdades culturales y educativas preexistentes, pues las TIC y su utilización son sólo un reflejo de la sociedad. Por ello, la superación de estas diferencias está íntimamente unida a importantes cambios estructurales y culturales que modifiquen las relaciones e identidades de género[…] Por ello, más allá del análisis cuantitativo de usos o del tiempo dedicado, es necesario analizar en mayor profundidad cómo son tales usos, cómo son interpretados y qué relación guardan con los rasgos característicos de las tradicionales identidades de género.

Estase reinventando

Fonte XL Semanal

Me estoy reinventando He perdido mi móvil. Extraviarlo me ha supuesto no pocos contratiempos. He tenido que dar explicaciones a los que querían contactar conmigo y, además, gran parte de mí se ha esfumado con él: mi despertador, mi calculadora, el Bluetooth, los SMS a los concursos de la tele, el politono que tanto me costó descargar y que ya no sonará mientras me ducho… Adiós a la llamada diaria de mis padres, a las promociones de amables comerciales a la hora de la siesta, a esos mensajes navideños de amigos y conocidos con los que no hablo desde hace doce meses exactos, al vídeo de mi costalazo en la nieve o al «bip bip» que anuncia el fin de la batería. Y a tantos otros memorables eventos. Estoy seguro de que la compañía entenderá el descenso de consumo en estas circunstancias y me bonificará en las facturas. A pesar de todo, me estoy reinventando: doy largos paseos, hablo más con mis vecinos y cambio de canal cada vez que Papá Noel o los Reyes me tientan con un móvil con pantalla táctil, Internet, Wi-Fi, juegos, mechero y hasta funda ecológica de piel de borreguito.

Juan Francisco Arenas. Cáceres

concepto de infancia

O concepto de infancia é un constructo elaborado dende unha posicición adultocrática que define a relación e os límites normativos das interaccións entre nenos e entre estos e os adultos. Como expresa Giddens:

As posicións sociais están constituídas estructuralmente como interseccións específicas de significación, dominación e lexitimación, o cal atingue á clasificación dos axentes. Una posición social inclúe a especificación de unha «identidade» definida dentro de unha rede de relacións sociais, aínda que esa identidade é unha «categoría» á que corresponde un particular espectro de sancións normativas. Giddens (non sei cando)

A evolución do concepto dende o século XVII ata o século XXI, constitúe fundamentalmente unha mudanza no sistema relacional e de interaccións lexitimadas. Neste sentido podemos afirmar que a identidade infantil “depende das relacións do individuo cos outros significantes, que poden variar ou desaparecer” segundo Berger e Luckman (2001:129) para quen a identidade responde á identificación do individuo coas significacións que socialmente lle son atribuídas, por tanto a identidade non pode ser entendida fóra ou á marxe do contexto social en que se define.

A irrupción dos medios de comunicación xoga un papel fundamental na reconceptualización da infancia; en palabras de Meyrowitz: “é como se a sociedade enteira tivera tomado a decisión de autorizar ós nenos a asistir ás guerras, ós enterros, ós xogos de seducción eróticos, ós interludios sexuais, ás intrigas criminais. A pequena pantalla exponos ós temas e comportamentos que os adultos se esforzaron por ocultarlles durante séculos” (cit. en Barbero 2002).  Tal como apunta Barbero a dinámica relacional que os máis novos establecen cos medios non opera de xeito independiente senón que é producto e reflexo e transformacións de base no contexto, na sociedade e na familia que alteran tanto os protocolos de interacción na comunicación coma os fluxos, a producción e o intercambio.

Na actualidade, a televisión deixa de ser o sistema central das historias coas que se socializan (Gerbner 1998); a preferencia que os nenos teñen de servicios de internet coma a mensaxería instantánea, chats, foros e blogs que sitúaos fóra do discurso adultocrático institucionalizado (familia, escola, medios direccionais) á procura de comunicacións máis interpersonais, e de mensaxes menos manufacturadas; trazando novas direcións e proxectando o impulso infinito do ego dunha forma propia de construírse na sensualidade do “alius” (Sonesson 2005) que representan as novas tecnoloxías.

* Alteración nos fluxos da comunicación, a producción e o intercambio. A vivencia tamén orientada á reproducción e difusión.

Sociedade da Informacion

Segundo o Plan AVANZA 2010:

…el nivel de retraso de España en la adopción de las TIC se debe tanto a un problema de oferta de infraestructuras y de servicios y contenidos de utilidad como a un problema de demanda. Así, es necesario, por una parte, estimular el desarrollo de infraestructuras sobre las que se configure una oferta de servicios y contenidos atractiva para los usuarios y, por otra, emprender acciones orientadas al fomento de la demanda por parte de ciudadanos y empresas mejorando a tal fin la percepción de éstos sobre los beneficios asociados a la utilización de las TIC y a la inclusión en la Sociedad de la Información.

Analicemos:”el nivel de retraso de España en la adopción de las TIC se debe tanto a un problema de oferta de infraestructuras y de servicios y contenidos de utilidad como a un problema de demanda“. Está claro que o que o plan avanza define como dous problemas son un único problema. Haiche aquí un problema cognitivo, semiótico, conceptual.
Oferta-demanda:

considérase que a fala, como acción situada en un contexto discursivo, constrúe o significado, a realidade, e incluso á propia cognición

Dende o meu punto de vista hai un problema de secuencialidade. Vexamos os conceptos como acións complemetarias de unha interación e sexa esta última a secuencia. Sendo a interación a secuencia non estimaríamos que hai que actuar en duas partes: Por unha parte configurar unha “oferta de servicios y contenidos atractiva” e por outra parte “mellorar a percepción dos ciudadanos e empresas“. A pouco que nos fixemos podemos entender que a relación das partes non é igual xa que mellorar a percepción dos cidadáns e empresas non cambia os servicios e contidos e sen embargo mellorar os servicios e contidos si cambia a percepción dos primeiros en tanto que:

Algunas explicaciones sobre las razones que provocan un uso tan reducido de los servicios de la Sociedad de la Información pueden encontrarse en la escasa percepción de la utilidad y del potencial de las nuevas tecnologías como impulsoras de la productividad, la competitividad y de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y empresas, así como a la reducida oferta de servicios y contenidos que puedan ser considerados de utilidad e interés por los usuarios. (Avanza 2010)

Algho de razón terán, digho eu, os estudios culturais e a perspectiva interpretativa.
Aínda que descoñezo o referente exacto do concepto Sociedade da Información, estimo que non é correcto dicir “provocan un uso tan reducido de los servicios de la Sociedad de la Información”, porque parece que a Sociedade da Información fora unha empresa de servicios non futuribles.
Publico este borrador porque se non vaime morrer e dame pena.

Nativos dixitais. Por se quedaba algunha dúbida

The idea that children are masters of technology and can defeat any computer-related difficulty is a myth. Our study found that children are incapable of overcoming many usability problems. Also, poor usability, combined with kids’ lack of patience in the face of complexity, resulted in many simply leaving websites. A fourth-grader said, “When I don’t know what to do on a Web page, I just go look for something else.”

Also, children don’t like slow downloads any more than adults do. As one first-grade girl said, “Make it go faster! Maybe if I click it, it will go faster…” J.Nielsen

Por tanto, debemos tener en cuenta que los niños representan un tipo de audiencia muy heterogénea, para los que no existe una receta mágica de diseño.

Algunas diferencias entre niños y adultos en el uso de sitios web nos pueden dar pistas para saber cómo diseñar para niños:

* Los sonidos y las animaciones son apreciados de forma positiva por los niños.
La mayoría de autores coinciden en señalar que factores emocionales como la diversión juegan un papel crucial en el diseño de sitios web usables para niños, motivándolos en la interacción y en la consecución de objetivos.
* Los niños suelen recorrer la pantalla con el puntero, ya sea para ver qué zonas son clicables o simplemente para disfrutar de los efectos de sonido que reproducen los diferentes elementos del interfaz al ser sobrevolados.
* Las metáforas de navegación geográficas funcionan.
El objetivo del uso de metáforas en el diseño es hacer familiar y comprensible lo desconocido. Además, el uso de metáforas visuales – ya sean geográficas o de otro tipo – es una acertada decisión de diseño para niños, ya que éstos presentan menos conocimiento, habilidad y capacidad para la lectura.
* Los niños no suelen utilizar la barra de scroll.
Este hecho, que en un principio también se daba en usuarios adultos, es posible que cambie con el tiempo – por la proliferación de ratones con rueda de scroll-, aunque por el momento sugiere que en un diseño orientado a niños funcionarán mejor las páginas cortas.
* Los menores son más propensos a leer las instrucciones de uso que los adultos.
Aún así, cualquier sección de ayuda debería ser redactada de la forma más sintetizada posible.

Los niños, ahora ya no como usuarios finales sino como participantes en el test, presentan una serie de características a tomar en consideración para asegurar el éxito de la prueba:

* Capacidad de expresar verbalmente: La técnica de test ‘think aloud’ – en la que el participante debe pensar en voz alta, expresando sus impresiones y opiniones mientras lleva a cabo la tarea – no será adecuada para niños menores de 12 años, que no tendrán esta capacidad plenamente desarrollada.
* Capacidad de concentración: Las tareas que les sean encomendadas a los participantes durante la prueba no deberían ser de una duración excesiva, ya que los niños presentarán problemas para estar concentrados durante tanto tiempo. La prueba debería durar menos de 45 minutos.
* Motivación: Motivar al participante durante la prueba cobra especial importancia en este tipo de test, ya que es posible que se aburra y desmotive.
* Distracción: Los niños son más propensos a distraerse en entornos desconocidos como puede ser el laboratorio de usabilidad. Permitirles familiarizarse con el local antes de la prueba minimizará esta distracción.
* Fiabilidad: Aunque los niños suelen ser muy honestos en sus opiniones e impresiones, también son muy influenciables – por la impresión que les cause el evaluador, sus padres, otros niños que participen en la prueba…- , por lo que la información que faciliten puede no ser del todo fiable.
* Diferencias de género: Las chicas suelen ser más verbosas que los chicos, y ofrecer más argumentos en sus opiniones.
* Conocimientos y habilidades: Los niños que poseen ordenador en casa demuestran actitudes más positivas y entusiasmo en la realización de las pruebas que aquellos que no lo poseen.

De webtaller

Outras Fronteiras

Reporteros Sin Fronteras, Reporteros dentro de las fronteras del sistema

Lucas Filip
Rebelión

Nunca dejan de sorprenderme las actitudes, declaraciones y documentos de las diferentes asociaciones, ONG y otros “colectivos” que se auto proclaman justos, objetivos y apolíticos.En este caso en particular, me refiero a Reporteros Sin Fronteras. Y en especial a un documento titulado: “Enemigos de Internet”, publicado el 12 de febrero de este año.

Dicho documento inicia con una aseveración muy curiosa: “Internet es la libertad.” [1]

Y uno inevitablemente se pregunta, ¿Es ese el concepto de libertad para RSF? ¿El acceso a un servicio que sólo un porcentaje de la población puede costear?

Porque de la manera en que lo afirman dan a entender que todo individuo tiene la posibilidad de acceder a la gran red, exceptuando en los países “Enemigos de Internet”, por supuesto.

Y continúa:

“Internet es la libertad. Aunque no en todas partes. Con el pretexto de defender la moral, la seguridad nacional, el respeto a las religiones y etnias, e incluso el “potencial espiritual, cultural y científico del país”, muchos países recurren al filtrado de la Red para bloquear algunos de sus contenidos.”

Dando a entender que esta situación solo ocurre en los siguientes países:

“Los once “Enemigos de Internet”: Arabia Saudita, Birmania, China, Cuba, Egipto, Irán,Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam”

Una curiosa selección de países, pero continúo con el documento:

“Todos destacan no solo por su capacidad para censurar la información en línea, sino también por la represión prácticamente sistemática de los internautas que la producen. (…) Incluso las grandes empresas del sector de Internet que, de grado o por la fuerza, a veces colaboran en la censura de los “enemigos de Internet”, aceptaron un compromiso a finales de 2008. Firmando los principios del “Global Network Initiative”, las compañías norteamericanas Google, Yahoo! y Microsoft mostraban públicamente su voluntad de respetar la libertad de expresión de sus clientes de todo el mundo, desafiando las demandas de las autoridades de países donde prestan sus servicios.”

¿Acaso desconoce RSF que “esa capacidad de censura de la información en línea” no es monopolio de los países citados? ¿Que el los dueños de la más avanzada tecnología en la que sustenta internet son los Estados Unidos y la Unión Europea, y por eso mismo los que tienen la mayor capacidad de censura? ¿O que es falaz esa aseveración sobre la represión de internautas por ejemplo en Cuba, uno de los países citados?

Sin hablar de la omisión de censura del gigante Google, que ha eliminado sistemáticamente contenidos de su portal YouTube relacionados con la Revolución Bolivariana y su comandante Hugo Chavez, [2] por sólo citar el primer ejemplo que me viene a la memoria.

¿Cuál es el concepto de censura para RSF? ¿Es acaso censura cuando lo eliminado comulga con la ideología de RSF y no lo es cuando lo eliminado va en contra de sus intereses?

[1] En realidade é algo máis, bastante máis pero:

Cuanto más se institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se vuelve. Si la socialización dentro de las instituciones se logra eficazmente, pueden aplicarse medidas coercitivas con parquedad y selectivamente.
Las más de las veces el comportamiento se encauzará “espontáneamente” a través de los canales fijados por las instituciones. Cuanto más se dé por establecido el comportamiento en el plano del significado, tanto más se reducirán las alternativas posibles a los “programas” institucionales, y tanto más previsible y controlado será el
comportamiento. Berger e Luckman

* Para lembrar: Estos dous teñen moi interesantes cuanto más