Sexamos seri@s por favor. Esto son 15 minutos de investigación.

En primeiro lugar, paréceme aberrante que a xente intente colocar un “test de satisfacción” que lle pasou ós alumnos en clase como traballo de investigación. En segundo lugar, porque o test de como resultado niveis altos de satisfación no alumnado non se pode inferir que o software empregado é unha ferramenta fetén para a aprendizaxe. En terceiro lugar, unha pode ser moi lista (ou listo), pero hai que saír do propio campo e ler un pouco de outros campos sobre todo se se van usar conceptos que lles corresponden -se se vai medir a satisfacción hai que ler antes sobre satisfacción- porque:
a) o grao de satisfacción está ligado á natureza do cerebro que ten como prioridade establecer sinápsis que reduzan o consumo de enerxía e a manter estas xunto cun consumo mínimo o maior tempo posible. A aprendizaxe pola contra consiste en alterar as sinápsis existentes e crear outras novas.
b) hai estudos que apuntan que o grado de satisfación está directamente relacionado coa idade e os máis novos amosan en xeral maiores niveis de satisfacción, concretamente entre os 18 e os 25 que coinciden cos periodos de formación universitaria.
c) a satisfacción medida tanto pode ser real como alucinatoria (esto sábese dende os primeiros balbuceos da psicanálise).

E non esquecerse de ter certa vixilancia sobre outro tipo de factores que poidan intervir, por favor. Que estamos a xerar moito ruído, un pouco de rigor… inda que non sexa moito…

 

 

Omnivorismo Cultural

Este concepto de omnivorismo cultural ha servido para impulsar un gran número de investigaciones empíricas cuyos resultados han servido no sólo para estimular la creación de nuevos términos en el ámbito sociológico (los conceptos paucívoro o consumidor cultural voraz son solo dos ejemplos), sino también para lanzar una discusión crítica. Así, se ha señalado un conjunto de asuntos que cuestionan los argumentos presentados por Peterson y colaboradores: por ejemplo, que la amplitud del abanico de gustos puede ser una nueva forma de distinción en el sentido bourdieuano del término, reforzando las barreras  simbólicas entre los omnívoros y la gente de clases más bajas (la crítica de Bryson 1996), de forma que la tolerancia hacia los objetos culturales se construye como otra forma de violencia simbólica hacia los miembros de las clases populares. Otras críticas que se han realizado a este concepto, como ya hemos visto, son las de que en realidad mide el gusto y no la participación real en actividades culturales; que el grado de omnivorismo es muy variable entre los diferentes campos culturales; que Peterson y sus colaboradores sólo toman en cuenta el campo de la música; y que las disposiciones relacionadas con el gusto varían lo largo de la trayectoria vital de los individuos, pudiendo metamorfosearse de unívoro a omnívoro y de gusto refinado a gusto popular, de acuerdo a la socialización, la familia, el lugar de trabajo, etcétera. Aunque en la obra de Peterson se hagan referencias continuas al ascenso del individualismo, la agencia y la reflexividad, no cabe duda de que en la relación de los individuos con la cultura todavía perviven importantes jerarquías, resultado de la organización desigual de las posiciones sociales.

 

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús y Heikkil, Riie

EL DEBATE SOBRE EL OMNIVORISMO CULTURAL. Una aproximación a nuevas tendencias en sociología del consumo

Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol.69, nº 3, Septiembre-Diciembre, 585-606, 2011 DOI:10.3989/ris.2010.04.15

 

Violencia contra as mulleres contra a violencia contra as mulleresLevo anos preguntándome por qué as campañas contra a violencia contra as mulleres se dirixe ás mulleres, dun xeito que ademáis parece facer a estas responsables últimas da súa erradicación. Estou convencida de que as campañas contra a violencia teñen que reconfigurar o seu público obxectivo, pero sobre todo non deixar de atender ó seu público potencial.

Gustaríame lembrar que aínda que as campañas actuais se dirixen case sempre á muller maltratada como tarxet, o público potencial destas campañas inclúe ó seu maltratador. Escribo hoxe sobre esto, non porque se aproxima o 25N, senón porque son público efectivo dunha campaña que o Concello de Pontevedra. O ABC dice que “el fin justifica los medios, y por muy polémica que este siendo la campaña“, personalmente non experimentei ó respeto máis polémica ca o vocablo empregado pola redactora (ou redactor), pero si quero facer unha reflexións sobre a mesma coas miñas impresións.

As campañas contra a violencia de xénero oriéntanse, -ou deberían facelo- non a suscitar polémica e salientar figuras públicas e ou institucionais, senón a erradicar a violencia contra a muller.

Como publicista estou en desacordo coa estratexia que utiliza esta campaña -coma outras- fundamentalmente dous aspectos mencionados no primeiro paragrafo:

1. Configurar como tarxet á muller maltratada aillándoa na mensaxe e definila como responsable última da súa situación, situándose neste punto á par co seu agresor.

2. Desatender o seu público potencial entre o que se atopa o machista violento que lerá no primeiro punto un apoio á súa postura.

Distintos medios reproducen alegremente (esto é ironía miña) a probable explicación das ideadoras (ou ideadores) da campaña que xustifica o emprego da violencia contra as mulleres contra a violencia contra as mulleres. A idea de usar as agresións verbais que as mulleres maltratadas sofren a cotío para chamar a súa atención ten probablemente a mellor das intencións, pero a elección da mensaxe paréceme desafortunada e contraproducente nos dous puntos mencionados.

Técnicamente non solo está usando os insultos as expresións de violencia verbais máis usadas polo maltratador, senón que reproduce todo o esquema de comunicación desenvolto polo maltratador e exerce xustificándoa a misma violencia ca el contra a muller “polo seu ben”. Consciente ou inconscientemente a mensaxe pretende activar no recordo da muller maltratada a presencia e o peso que exerce sobre ela o maltratador, situación que con toda probabilidade inhibiría unha resposta desexable.

Evidentemente a elaboración de mensaxes comerciais destinadas a promover unha conducta difire significativamente daquelas outras destinadas a erradicar unha conducta. Traballei fai anos na Cruz Vermella de Pontevedra (principios de século) e lembro ter tido alí a oportunidade de revisar un informe publicado nos seus cuadernos ou monografías. No estudio realizado -sobre drogas naquel caso- constatábase que é contraproducente introducir xeringas e outros elementos presentes no desarrollo dunha conducta en mensaxes destinados a erradicar ese tipo conducta ou hábito nocivo. Ó parecer a presenza destes elementos suscita o efecto contrario xa que consegue que a persona actúe da mesma forma que o fai baixo a situación que os elementos lle lembran desatando o desenvolvemento de conductas que xa están interiorizadas. De modo que a estos elementos familiares (insultos neste caso, agresións e moratóns en tantos outros) reforzarían a sumisión na muller maltratada. Traerían ó seu recordo ó maltratador e ás agresións que sofre e por tanto terían un efecto contrario ó buscado contribuíndo a que se execute a resposta de sometemento que se pretende evitar.

Respecto ó punto 2 que afecta á lectura do maltratador, é bastante probable que ver reproducidas e xustificadas as súas expresións tampouco inhiba a súa conducta xa que o que se atopa son as mismas actitudes dirixidas ós mesmos obxectos por outro suxeito. É posible que a reproducción da súa conducta en “outro” reforce a suá conduta insertando a súa moral no plano da aliedade e reforzando a súa actitude cara o obxecto e xustificando a súa conducta.

Como licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, con un doctorado que me capacita como Investigadora en Comunicación e muller capaz de observar o peso da concepción machista da realidade percibida e creada socialmente, estimo que estamos moi lonxe de ver con claridade o fenómeno do maltrato. Sen embargo deberiamos empezar a observar de que modo o machismo que nos mesmos portamos e transferimos afécta á construcción da realidade. É probable que de momento non sexamos quen de dar conta da violencia machista, nin de fixar os termos da nosa contribución, do efecto das nosas posturas, das nosas respostas nestes fenómenos.

Á espera de unha maior claridade, tal vez sería axeitado observar e manipular o obxecto con actitudes novas e sobre todo evitar a violencia nas campañas contra a violencia. Sobre todo para non poñer ás víctimas en dicotomías violentas históricas coma aquela de “ti levas o velo vs. ti non levas o velo” nas que se pode elexir entre levar velo ou non, pero non evitar someterse á imposición de outro.

Como publicista erradicaría das campañas os insultos, as agresións e as súas secuelas nas comunicaciones contra a violencia de xénero, como muller eximiría á muller maltratada de toda responsabilidade, como observadora trasladaría a o interese ó suxeito activo da interacción de maltrato.

Se cadra, deste xeito co tempo conseguimos facer mensaxes máis efectivas;  e se cadra con máis tempo esas mensaxes sexan susceptibles de cair en desuso por que xa non teñan cabida nin utilidade.

different children and adolescents operate in different ways

The Finnish Barometers indicate that different children and adolescents operate in different ways in the media environment. Personal preferences in media develop at an early age, around the age of 3 or 4. Even before school age, there are already differences in media preference between boys and girls. For example, boys typically play games, use the internet and read comics more than girls do. Girls, instead, read more books than do
boys. The media environments of different age groups also differ. Between the ages of seven and nine, children still mainly prefer media content designed for children. By the age of 11, however, the media favourites and amounts of media use already resemble those of adolescents, for example in terms of internet behaviour. For young people, the internet is important, especially as a means of keeping in touch.
Children nowadays use the internet at an ever younger age. In a European comparison  from 2010, Finnish children and adolescents aged 9–16 had started using the web at an average age of 7. The data of the Children’s Media Barometer, which were collected in 2010 too, indicated that one out of three 3-year-olds, one half of 5-year-olds and two out of
three 6-year-olds were using the internet. The rapid advancement of technology produces user-friendly communication devices for the needs of children and adolescents. Tablets, for example, are becoming more common in families with children. Children also start
using mobile phones with an internet connection and other mobile devices at a younger age.

Council conclusions on media literacy in the digital environment

In the promotion of media literacy it is crucial to recognise that the digital revolution has brought about significant benefits and opportunities, enriching the lives of individuals, in terms of their ability to communicate, learn and create, and transforming the organisation of society and the economy. The responsible and informed useof new technologies and new media requires citizens to be aware of risks and to respect relevant legal provisions, but media literacy policies should address such questions in the context of a generally positive message.
Fonte: UE

Indicadores

“Los indicadores del Eurostat se reconocen como aquellos que más aportan a la evaluación del uso de los medios por parte de los ciudadanos, pero no recogen las dimensiones de uso crítico y habilidades comunicativas para la participación. igualmente, los indicadores sobre el acceso al uso de las TIC en la educación, especialmente los desarrollados a nivel europeo por European Schoolnet  –Informes sobre paísesEstudios comparativos-, contribuyen a un diagnóstico sobre la ML en el aula, pero son insuficientes para valorar su desarrollo en el currículo o la disponibilidad de recursos didácticos sobre el tema”

Fonte:UAB

Por qué monitorizar?

Monitorizar las redes, se vuelve día a día un mecanismo de utilidad creciente para las estrategias de marketing y operaciones.  ¿Qué nos permite obtener un proceso de monitorización? Estas son algunos de sus beneficios:

  1.  Podemos conocer qué se dice de nuestros competidores y cómo se les percibe: Por contraste con nuestra propia oferta y comunicación podemos establecer el posicionamiento que tenemos frente a ellos producto a producto, marca por marca, categoría por categoría.
  2.  Saber qué se piensa de nuestra categoría y de nuestro sector: Un importante punto de partida para poder marcar las líneas de definición de la identidad digital de nuestra organización y nuestra oferta. En un mundo con creciente importancia de los valores que ejercen – y aspiran a transmitir – las organizaciones, saber cómo no ser incluido “en el mismo saco” cuando la imagen de una sector es negativa, es una ventaja. Por ejemplo.
  3.  Conocer cómo se me percibe a mi y a mis productos y servicios: Analizadas todas las menciones sobre nuestra marca, podremos concluir qué imagen está proyectando la organización y a qué procesos y operativos afecta…. y contrastarla con la que supuestamente consideramos que es o aspiramos a ser. Así, un proceso de monitorización y escucha efectiva, permite vincularse con objetivos claros de mejora y, gracias a la capacidad de rastreo permanente que permite la vida actual en las redes, hacer un seguimiento en plazos muy cortos corrigiendo y mejorando tácticas y estrategias.
  4.  Porque facilita la exclusividad de nuestra oferta y nuestra postventa personalizando más nuestros productos y servicios: Un buen análisis permite organizar a clientes potenciales en clusters de grupos de interés con necesidades concretas y construir procedimientos de atención y venta dirigidos a hipersegmentaciones de mercado difíciles de detectar por otros procedimientos.
  5.  Porque puedo tratar analizar y tratar adecuadamente cualquier crisis de reputación: Es una evidencia que la reputación de una compañía no se decide hoy en los medios convencionales sino que cualquier opinión controvertida y dañina para una empresa se transmite a toda velocidad a través de los usuarios 2.0. Detectar las conversaciones, seguir su crecimiento y evaluar el impacto real de las acciones tomadas para contrarrestar el daño causado es imposible sin un seguimiento estructurado y en tiempo real de las redes. A través de las conversaciones en las diferentes plataformas sociales es posible llegar a controlar las crisis reputacionales una vez que se han producido e, incluso, antes de que se produzcan.

En definitiva, un proceso de monitorización no es más que un mecanismo para mejorar la toma de decisiones en un rango amplísimo de situaciones. Permite introducir la voz del cliente en la mejora de procesos, perfeccionar la post-venta, optimizar los planes de medios, detectar lo valores percibidos de marca y construir los que deseamos, canalizar y revisar el impacto de las acciones de comunicación realizadas con nuestros medios… y todo ello con mejoras evidentes en profundidad, ámbito y velocidad con respecto a las herramientas del pasado.

Territorio creativo

Sorprendentemente e apesares dos esforzos en introducir as novas tecnoloxías da educación nas escolas cos Plans Avanza e Avanza 2, Internet na Aula, resulta que segundo o AIMC a xente conéctase menos a internet dende o centro de estudios ca do que xa se conectaba no 97. O mesmo pasa coas conexións dende o lugar de traballo.

Se esto fose certo, podería ser que estiveramos a tirar cos cartos publicos destinados a fomentar o uso das TIC. Dios queira que o EGM se equivoque, porque senón solo nos queda subir as audiencias co noso Proxecto Abalar para que veña a nos a Sociedade da Información. Non deixemos cair o PIB.

 

 

Quen carajo interpreta as gráficas

“La edad es un factor determinante en el acceso a Internet, cuatro de cada diez internautas tienen menos de 35 años”.

Coño claro!! e pola mesma 6 de cada 10 deben de ter máis. Está claro que idade e un factor determinante, porque sempre está presente inda que solo sexa porque todo o mundo ten unha idade (ou outra).

“Distribución de internautas y población total por edad”. Está claro so o 12,2 son menores de 24 anos nesta enquisa na que non entran menores de 16 porque se se incluíran o mesmo se incrementaban os niveis en educación primaria.

“Entre la población internauta se observa mayor porcentaje de ocupados por cuenta ajena y personas con estudios universitarios que entre la población total”
 Non sei a porque se divide en etapas a ESO, se non se fixera sería a o tramo significativamente maior, pero aínda así está claro que non hai unha diferencia significativa entre os datos de universitarios e os de segunda etapa de secundaria.Eu non sei quen carajo elabora estes informes que levan unha chea de capital público e que unha chea de xente ten que consultalos para o seu traballo (mesmo as empresas e accionistas de empresas relacionadas co mercado das telecomunicacións, por exemplo) Xa non vou entrar en detalles sobre o cuestionario, porque teño máis que facer, e esto non se arregla nun día. Pero bueno, aí queda a idea.