Análise e evaluación de recursos dixitais…

Epistemoloxía

“A cultura chinesa, e a oriental en xeral, sempre incluiron ó suxeito cos seus valores e intereses na apreciación do mundo exterior, na construcción da imaxe dese mundo. Non lle interesa tanto o que son as cosas en sí, canto o que son para un. En xaponés, por exemplo, unha persona non di: esto é “bonito”, senón “bonito-min” (bonito para min), é dicir, engádeselle o sufixo que especifica ó perceptor, para quén é bonito. Se á cita da enciclopedia china lle cambiamo-la forma impersonal “divídense en” (traducido con mentalidad occidental) por “percibímolo como”, veremos que cambian bastante as cousas, e non nos asombramos tanto. É máis, asombraremonos, se cadra, máis de que a nosa ciencia teña ubicado unha balea e un rato na mesma clase, e de que un tulipán e unha cebola pertenzan non sólo á mesma clase, senón tamén á mesma orde e á mesma familia.

Por esto, do énfase posto en cada unha destas duas alternativas (mundo en sí ou mundo percibido), orixinarase tamén unha racionalidade diferente. Ó longo deste século, pódese constatar un movemento casi ininterrumpido do énfase posto na primera racionalidade, a clásica e positivista, cara a segunda: máis cultural, histórica, postpositivista. E a explicación básica deso é que a “plena obxectividade” é unha ilusión”. Introdución á Ciencia e o seu Método

Outros:

Círculo de Viena e o Positivismo Lóxico

Enfoques