Etnografía

“A etnografía desde unha perspectiva clásica é “o estudio descriptivo e clasificatorio das civilizacións (costumes, crenzas, prácticas relixiosas, institucións, estructuras políticas e económicas, técnicas, artes, etc), en particular nas arcaicas, o que supón traballo e observación ‘sobre o terreo’ […]“ (Morfoux, 1985: 116). Se partimos desta definición, atopámonos cunha mirada obxectivante da etnografía, pero por demáis ilustrativa da evolución deste concepto, unha visión clásica que ten as súas raíces na Europa do século XIX, máis específicamente en Inglaterra e Francia;…

Desta definición obtemos varios elementos: a obxectividade da mirada, un observador acausal (que non afecta, nin é afectado), o traballo de campo no aquí e agora”. Etnografía unha Visión desde a Orientación Analítica

“É importante sinalar que a etnografía non é un repertorio de métodos cualitativos, senón un enfoque descriptivo, analítico, reflexivo, que se sirve deles para alimentar a súa construcción teórica da realidade obxectivada a través da observación e a experiencia.
Respecto da investigación etnográfica debemos decir que esta se caracteriza por dous momentos ou etapas diferenciadas, a experiencia, producción de material empírico, e a reflexión analítica, o momento no que a nosa actividade de investigación se centra na producción de categorías para o análise.
Os métodos e técnicas máis frecuentes son: a observación participante, a entrevista informal, o análise documental”. Etnografía un enfoque para a investigación de weblogs en Biblioteconomía e Documentación

Grebe valora altamente o rol do actor o actriz no proceso investigativo, señala que debemos ter sempre presente que o actor ou informante ten os seus propios modelos analíticos, interpretativos e explicativos da súa realidade, que non deben ser ignorados. Estos son os etnomodelos, que difieren dos modelos construidos polo antropólogo -eu incluiría o investigador-. O etnomodelo é un valioso dato primario da experiencia sociocultural que xenera transformacións e variantes. Da conta elocuentemente das capacidades de análise e síntese, de comprensión e conceptualización, de interpretación e explicación, que se dan en certos individuos con peculiares dotes perceptivos e conceptuales, quenes poden entregar representacións paradigmáticas desprendidas dos seus respectivos contextos socioculturais.(Grebe 1990:106)…

A estratexia etnográfica que culmina na obtención de etnomodelos implica traballar en profundidade, a través de prolongados períodos de tempo, utilizando recursos flexibles e adaptativos que se van configurando gradualmente e mediante procedementos inestructurados, informais ou semiestructurados que soen xenerar procedementos estructurados ou formais, os cuales se utilizan nas ultimas etapas de investigación como recursos de ampliación, detalle, precisión, ou control. (Grebe 1990)”. A Etnografía da Educación***

Outros:
Etnografías do dixital***